לוגו פורום דבורה

הצהרת נגישות

פורום דבורה רואה חשיבות עליונה בהנגשת שירותיו לאנשים עם מוגבלות.
באתר בוצעו התאמות נגישות כנדרש, עפ"י תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

מבוא

אנו שואפות להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים להקל את השימוש באתר עבור אנשים עם מוגבלויות, ככל האפשר, מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, בכבוד, בנוחות ובעצמאות.


פורום דבורה מקפיד על כך שנכסיו הדיגיטליים עומדים בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013 (להלן: "התקנות") ברמת AA וכן, מיישם את המלצות מסמך WCAG2.0 מאת ארגון W3C.

בנוסף:

  • כל האייקונים והתמונות עם תיאור
  • הכותרות מוגדרות לפי היררכיה
  • צבעי הטקסטים בניגודיות לרקע בהתאמה לנגישות

האתר תומך בשימוש בטכנולוגיות מסייעות:

  • תוכנות הקראת מסך
  • גלישה בעזרת מקלדת על ידי שימוש במקשי ה-Tabוה-Shift+Tabלמעבר בין קישורים
  • מקשי החיצים
  • מקש ה-Enterלבחירה
  • מקש ה-Escליציאה מתפריטים ומחלונות
  • לחיצה על H או על מספר למעבר בין כותרות

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, ייתכן שיתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכות במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה לרבות אנשים עם מוגבלויות.

יצירת קשר ומשוב

אנו מקדמות בברכה משוב מהמשתמשים.ות שלנו.

אם במהלך הגלישה באתר נתקלתם.ן בבעיה מיוחדת בנושא הנגישות, נשמח לקבלת משוב באמצעות מייל ל-  [email protected]

יִזְכֹּר

יִזְכֹּר

סיפור חייו של כל אחד מהנופלים, תמצית מאבקה של מדינת ישראל לחיים, עצמאות ולביטחון אישי ולאומי