לוגו פורום דבורה

לכבודן של
גיבורות ישראל

לציון הנשים ששירתו ושלחמו
ולזכר הנופלות

תמונת דובר צה"ל של נשים בשירות צבאי

"החול יזכור את הגלים אבל לקצף אין זוכר
זולת ההם אשר עברו עם רוח לילה מאחר
מזיכרונם הוא לעולם לא יימחה…"

(נתן יונתן)

בהוקרה ולזכרן ﹥

מיזם חדשני זה, פרי יוזמתו של פורום דבורה, מוקדש להנצחת הנשים הלוחמות שנפלו במערכות ישראל לאורך השנים. תרומתן הייחודית להגנה על מדינת ישראל, עוצמתן, גבורתן ותושייתן הבלתי נשכחות הודגשו ביתר שאת במערכה האחרונה שפרצה בשבעה באוקטובר 2023.

בהוקרה ולזכרן

על המיזם ﹥

אנו בעידן שבו תהליך שילובן השוויוני של נשים במערך הלוחם ובשאר התפקידים במערכות הביטחון התקדם אך טרם הושלם. לפיכך, אנו מבקשות באמצעות אתר זה לספר את סיפורן האישי של כל אחת ואחת מהנופלות ולהעלות על נס את גבורתן ואת תושייתן שהן דוגמה ומופת למנהיגות מובילה. אנו מקוות כי תוכנו של אתר זה ישמש מקור מידע לחינוך ולהשראה בעיקר עבור הדור הצעיר וכן עבור כלל הציבור בארץ ובעולם.

על המיזם

פורום דבורה ﹥

זהו רק הפרק הראשון במיזם שאפתני וארוך טווח שיעסוק בהרחבה בסיפורן של הנשים בלחימה בכלל ושל הנופלות בפרט מאז הקמת מדינת ישראל. פורום דבורה שחרת על דגלו את שילובן השוויוני של נשים במערכות הביטחון והחוץ מתחייב להמשיך ולפעול לזכרן של נשים אלה ולהבטיח שגבורתן ומורשתן יישארו חלק בלתי נפרד מהאתוס של מדינת ישראל.

פורום דבורה

הסיפור שלהן

חרבות ברזל
7.10.23

אייקון חרבות ברזל

מתקפת הפתע של החמאס בשבעה באוקטובר שהביאה לפרוץ מלחמת חרבות ברזל היא האירוע הנורא והמחריד ביותר שפקד את החברה הישראלית ושטלטל אותה עד היסוד, יותר מכל אירוע אחר שחווה העם היהודי מאז השואה. כך היא תיחרת באתוס הישראלי. בד בבד, המתקפה הייתה נקודת ציון שבה הציבור הישראלי שינה את תפיסתו לגבי ההכרה בערך ובחשיבות של שילוב נשים בתפקידי לוחמה.

נשים במלחמת חרבות ברזל

הנשים במלחמת חרבות ברזל נלחמו ותרמו ללחימה במגוון זירות ותפקידים בהיקף חסר תקדים. גבורתן ותרומתן הסגולית למערכה זכו לראשונה בהכרה ובהוקרה של הציבור הישראלי כולו, כפי שלא זכו מעולם.

כזה הוא סיפורן של התצפיתניות, בקריות האיסוף היבשתי, שנהרגו במתקפת הפתע בקרב על מוצב נחל עוז ושל עמיתותיהן שנפלו בשבי. כזה הוא סיפורן של החיילות שהמשיכו כל העת לדווח ולמלא את משימותיהן תוך כדי המתקפה. כזה הוא סיפורן של הטנקיסטיות מגדוד קרקל שהצילו עשרות חיילים במוצב סופה, הכניעו את המחבלים במושב יתד, ניהלו קרב הרואי על הגנת קיבוץ חולית, הדפו את המחבלים שניסו לפרוץ לקיבוץ וחיסלו אותם. כזה הוא גם סיפורן של הלוחמות ושל השוטרות. נשים אלה השתתפו כולן בלחימה בתפקידים מגוונים ביבשה, בים ובאוויר, במודיעין ובעורף, בסדיר ובמילואים. בפועלן הן תרמו ישירות לשינוי פני המלחמה. חמישים ושתיים מהן נפלו בקרב. סיפוריהן מובאים באתר זה.

תרומתן של הנשים לביטחון ישראל

התובנה שחלחלה בציבור במהלך מלחמת חרבות ברזל באשר לתרומת הנשים לביטחון הלאומי היא נקודת מפנה בכל קנה מידה. עם זאת מוקדם לברך על המוגמר. רק מהלך נחרץ של מקבלי ההחלטות לפתוח את כלל המקצועות הביטחוניים לנשים יְקַבֵּעַ את מעמדן השוויוני במערכת הביטחונית, מעמד נדרש של שוות בין שווים.

תרומתן של הנשים לביטחון ישראל במלחמת חרבות ברזל הדגישה אצלנו בפורום דבורה את הצורך להעלות על נס את פועלן. ביקשנו לספר את סיפורן מזווית אישית וייחודית. בהמשך נספר על פועלן של קודמותיהן מאז קום המדינה ואף מתקופת המחתרות. נציב לכבוד כולן במה נוכחת, מתמדת, מתעדכנת ונגישה לציבור באמצעות אתר ייעודי זה.

לצפייה

דברי פורום דבורה

מלחמה היא אירוע קשה לכולם. במדינת ישראל שבה מונהג גיוס חובה לגילאי שמונה עשרה, הנופלים הם הילדים של כולנו והקושי אף גובר. בכל מלחמה יש נופלים ונופלות. הסיפור האישי שלהם חשוב להיכרות של גבורה, של יכולות, של קבלת החלטות, של זיכרון. המלחמה הנוכחית, מלחמת חרבות ברזל, שבה אין לנו אפשרות עדיין להתייחד עם הנופלים, מגבירה את הכאב.

מלחמת חרבות ברזל סימנה קפיצת מדרגה של הנוכחות הנשית בלחימה ברמה הטקטית. הנשים פיקדו על יחידות, הובילו בראש גדודים ופלוגות, ופעלו בצורה מרשימה לכל רוחב החזית. קפיצת המדרגה של שילוב נשים במערך הלוחם היא פתח לשילוב נשים בכל תהליך קבלת ההחלטות במדינת ישראל.

אנו רוצות לראות דמויות לחיקוי ודמויות מופת בזירת הלחימה, בזירת הסיוע ללחימה ובדרג מקבלי ההחלטות. האתר מוקדש לנשים הלוחמות, לנופלות, לגבורה ולעוצמה הנשית.

אל"ם (במיל) מירי איזין, ממייסדות פורום דבורה

המלחמה שהחלה בבוקר שמחת תורה תשפ"ד, שבעה באוקטובר 2023, וסוקרה בהרחבה חשפה לציבור הרחב את גבורת הנשים, את תעצומות נפשן ואת אומץ ליבן. לדאבון הלב גבתה מלחמת חרבות ברזל מחיר כבד. רבות הן הנשים, רבות מאוד, שאף שילמו בחייהן במהלכה.

למעשה גבורה זו לא החלה אך במערכה האחרונה. סיפורי הנופלות במערכות ישראל שזורים בסיפורה של הארץ ובהקמת המדינה שעליה הן הגנו וכה אהבו.

לפי אתר "יזכור" מאז קום המדינה נפלו בקרב 1,130 נשים מכוחות הביטחון בעת מילוי תפקידן או בעת שירותן. כל אחת ואחת מהן היא עולם ומלואו. עולם של ילדוּת ובגרוּת, של עשייה והגשמה, של שאיפות וחלומות שנגדעו ברגע. כל אחת ואחת היא אות ומופת, יד ומורשת של ערכים ומהות שיש ללמדם, להכירם ולהזכירם.

לפיכך אנו רואות חובה להנציח את חללות צה"ל וכוחות הביטחון, לספר את סיפורן ולהעלות על נס את גבורתן, את תושייתן ואת עוז רוחן. ובצד האובדן והשכול חשוב גם לשתף על אודות הנשים שנלחמו במערכות ישראל, להכיר ולהוקיר את גבורתן, את נחישותן, את מנהיגותן ואת הערכים שמכוחם פעלו. כל אלו הם מקורות השראה לכולנו ומסד איתן לצמיחתנו ולעתידנו.

אנו תקווה שסיפורי הנופלות לצד סיפורי הנשים שלחמו יהיו נדבך חינוכי איתן שיחזק את אתוס התרומה של הנשים לבניין הארץ.

בהצדעה,
אל"ם (במיל') מאיה הלר, יו"ר הוועד המנהל של פורום דבורה
עפרה אש, מנכ"לית פורום דבורה

תורמים.ות

פורום דבורה מביע תודה עמוקה לתורמים שבנדיבותם אפשרו את מימושו של מיזם זה.

יִזְכֹּר

יִזְכֹּר

סיפור חייו של כל אחד מהנופלים, תמצית מאבקה של מדינת ישראל לחיים, עצמאות ולביטחון אישי ולאומי